ผลิตภัณฑ์

เหล็กฉากเจาะรู ขนาด 1-1/2″ x 1-1/2″

ความหนา (มม.) รุ่น (ปั้ม) ความยาว (เมตร) น้ำหนัก/มัด 10 เส้น (กก.)
1.6 PPN 11/2 x 11/2 3 24.20
1.8 TLN 1.8 11/2 x 11/2 3 26.00
2.0 JLN 2.0 11/2 x 11/2 3 29.00

 

เหล็กฉากเจาะรู ขนาด 1-1/2″ x 2-1/4″

ความหนา (มม.) รุ่น (ปั้ม) ความยาว (เมตร) น้ำหนัก/มัด 10 เส้น(กก.)
1.6 PPN 11/2 x 21/4 3 30.00
1.8 TLN 1.8 11/2 x 21/4 3 32.10
2.0 JLN 2.0 11/2 x 21/4 3 36.10

 

ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 659-2529

เราเลือกใช้แต่วัตถุดิบคุณภาพที่ได้มาตรฐาน